DET GODE FÅRELIV

Hvad er det gode fåreliv?

Høje standarder

I EU har vi generelt de højeste standarder for dyrevelfærd i verden, og derfor har Miss Syberg valgt kun at handle med europæiske leverandører, da vi selv har høje standarder, både for dyrevelfærd og for kvaliteten af de skind og skindprodukter, vi fører.

Desuden har vi hos Miss Syberg valgt at have et primært fokus på nordiske skind, og det er bl.a. fordi, skandinaviske landmænd er virkelig dygtige og giver fårene de bedst tænkelige forhold. De holder nøje opsyn med fårene og giver dem præcis de vitaminer og minaler, som giver dem de bedste livsbetingelser. Selv drægtige får scannes for at afpasse foderet nøjagtigt, så moderen og de ufødte kid får de bedste forhold.

Alt dette skaber en cirkel af velfærd omkring dyrene, som genspejles i dyrets skind og pels. Et godt fåreliv er altså lig med de smukkeste skind! Du kan læse mere om de forskellige nordiske skindtyper.

Ude eller inde?

En vigtig betingelse for det gode fåreliv er, at fåret skal have rigelig mulighed for at gå udenfor i det fri. Her i Norden har vi nogle love og regler på plads, der sikrer at fårene får de bedste livsbetingelser. F.eks. har fårene mulighed for at gå udenfor hele året, og de skal have adgang til læskur, så de kan gå i ly for regn og blæst. Der er dog kun krav om, at de skal gå udenfor fra april til november. Det er også her, vi har naturlig græsvækst her i Norden, så fårene kan græsse og få rigelig næring. Hvis nogle landmænd alligevel skulle finde på at sætte deres får på stald hele året, så vanker der bøder. Det er fordi, at staldene nemt bliver overophedede i sommerhalvåret, og det går altså ikke! Her i Norden vil vi nemlig sikre os, at dyrene har det godt.

Det er også vigtigt, at fårene har plads til at boltre sig frit. Men hvor mange får kan egentlig gå på en hektar jord? Det afhænger af frugtbarheden i jorden. Dvs. at på arealer hvor jorden er god, kan der gå flere får end på områder, hvor jorden er fattig. Får er også flokdyr, så de kan lide at gå tæt. Når det er sagt, skal de også have mulighed for at sprede sig.